آپوستیل کردن مدارک چیست؟

آپوستیل کردن به معنای تایید مدارک و هویت بخشیدن به مدارک و اسناد شما در سطوح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آپوستیل مهری به شکل مستطیل است که باید به زبان رسمی مرجع صادرکننده پر شود. عنوان “Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)” که به زبان فرانسوی نوشته شده است، شرط لازم برای اعتبار آپوستیل است. اداره‌های حقوقی، دادگاه‌ها، ادارات پزشکی قانونی، وزارتخانه‌های بازرگانی، آموزش، دادگستری و … از شما در جهت بررسی صحت اطلاعات مربوط به مدارک آموزشی، وضعیت اجتماعی، شناسنامه، وکالتنامه‌های حقوقی، ازدواج و … تاییدیه آپوستیل دریافت می‌کنند. اسناد اداری: فرمانداری‌ها، فرمانداران، معاونین استاندار و مدیران امور حقوقی به نمایندگی از فرماندار، بخشداری‌ها. اسناد قضایی: ریاست کمیسیون عدلیه در مراکز دارای مؤسسات دیوان عالی کیفری آپوستیل می خواهند. اگر شما از ایران قصد عزیمت به ترکیه را دارید  باید مدارک خود را در ابتدا برای ترجمه به کنسولگری ایران بفرستید و بعد از طی شدن مراحل موردنیاز، مراحل تایید آپوستیل، مدارک خود را از کایمکاملیک پیگیری کنید. اگر از کشور ترکیه…
ادامه مطلب
  • 0