مترجم رسمی ترکی به فارسی

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

نوع خدماتمترجم
شهراستانبول بخش آسیایی
شماره همراه05413671602

مترجم قسم خورده درنوترهای بخش آسیایی استانبول

(وکالتنامه و موافقتنامه، گواهی امضاء، خرید و فروش ماشین، اخطاریه تخلیه …)

✍️ ترجمه رسمی مدارک و سجلات????

✍️مدارک تحصیلی و اقامتی ????

(شناسنامه، عقدنامه، پاسپورت، گواهینامه ، لیسانس و ریز نمرات …)

⚖️ مترجم رسمی دادگستری

⚖️ مترجم رسمی زندان و اداره پلیس

شناسه آگهی : 575653a9a2162003

4 آبان 1402 8:28 ب.ظ

44 روز, 10 ساعت

نظرات