لیست دکترهای دندانپزشک ایرانی در استانبول

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

نوع خدمات پزشکیدندانپزشک
شهراستانبول بخش آسیایی
شماره همراه05349231183

شماره تماس دکترهای دندانپزشک ایرانی در استانبول

دکتر ارس حکیم اوغلو،  (نیشانتاشی)

خيابان نيشانتاشى مركز تجارى lotus
طبقه ٢ واحد ١٢
05324822245
05543834548

دکتر ساقی (جمهوریت محلسی) 05349231183

دکتر فرزانه کمالی (ماسلاک)
902122229393

دکتر مسعود (اسنیورث) 05333874774

دکتر بوراک رحیمی
دندانپزشک و متخصص اورتودنسی
بیلیک دوزو و شیشلی
02128713700

دکتر بهار 05447100104

لیست دکترهای دندانپزشک ایرانی در استانبول

دکتر سحر حسن زاده (باهچه شهیر)
05444837495

دکترآیلین (هالکالی)
05424216924

دکترابراهیم ( باکر کوی)
05358994132

دکتراحد (باکرکوی)05358994132

دکتر ممقانی ( بیلیکدوزو )
05448715368

دکتر پزشک  (شیشلی)
05494490016

دکتر رامین رستگاری (بیلیک دوزو)
05550025952

دکتر ماریا (بیلیکدوزو)05317656300

شناسه آگهی : 63665780ae3bcd29

نظرات