دکتر کودکان و اطفال در استانبول آسیایی

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

نام مجموعه / نام پزشکخانم دکتر کیهان فیدان
نوع خدمات پزشکیاطفال و کودکان
شهراستانبول بخش آسیایی
آدرسآتاشهیر
شماره همراه02165761076

دکتر کودکان و اطفال در استانبول اسیایی

خانم دکتر کیهان فیدان (آتا شهیر)
02165761076

شناسه آگهی : 2266573198fd4c7e

نظرات