دکتر ارتوپد ایرانی در استانبول

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

نوع خدمات پزشکیارتوپد
شهراستانبول بخش آسیایی
شماره همراه05379774203

دکتر ارتوپد ایرانی در استانبول

دکتر رامین میرزا پور (ارتوپد)
021253000
05379774203

دکتر محسن ساجدی (باکرکوی)
05366371908

دکتر حسن میرزایی
Dr. Hasan Mirzai
05324371320

شناسه آگهی : 11657808b7c0789

نظرات